Κάδοι Ανακύκλωσης

Η μεταφορά των απορριμμάτων γίνεται στην μονάδα διαλογής μας. Τα απορρίμματα διαχωρίζονται και κάθε ρεύμα αποβλήτων που προκύπτει μετά τη διαλογή, οδηγείται στους αρμόδιους φορείς για την τελική ανακύκλωση του.