Υπηρεσίες ενοικίασης κάδων στη Θεσσαλονίκη

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την πλήρη κάλυψη των αναγκών σας για αποκομιδή - μεταφορά μπαζών και απορριμμάτων από το χώρο σας προς τη μονάδα μας όπου γίνεται η διαλογή Α.Ε.Κ.Κ. και των υπολοίπων ογκωδών ή βιομηχανικών απορριμμάτων. Καλύπτουμε όλο τον ευρύτερο Νομό της Θεσσαλονίκης. Εμείς αναλαμβάνουμε να σας εκμισθώσουμε μεγάλα containers μπαζών (μπλέ - κίτρινοι κάδοι) για όσο διάστημα επιθυμείτε, και στη συνέχεια αναλαμβάνουμε και την αποκομιδή - μεταφορά των μπαζών.