Διαχείριση στερεών αποβλήτων

Η εταιρεία ΕΡΓΟΚΑΔ αναλαμβάνει τη διαχείριση των αποβλήτων - μπαζών μετά την μεταφορά τους στη μονάδα διαλογής που διατηρούμε στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Η εταιρεία μας διαθέτει όλες τις απαραίτητες άδειες διαχείρισης αποβλήτων.