Διαχείριση βιομηχανικών αποβλήτων

H ΕΡΓΟΚΑΔ αναλαμβάνει την αποκομιδή βιομηχανικών αποβλήτων. Εαν ενδιαφέρεστε επικοινωνήστε μαζί μας για συνεργασία με την εταιρεία σας!