Ενοικιάσεις κάδων μπαζών - κάδοι απορριμάτων

Η εταιρία μας εξειδικεύεται στην ενοικίαση container / κάδων για τη μεταφορά μπαζών και απορριμάτων με έδρα την Θεσσαλονίκη. Διαθέτει ειδικά οχήματα skip loader (αλυσιδάκια) και 100 κάδους συλλογής ογκωδών απορριμμάτων διαφόρων μεγεθών και ιδιαιτεροτήτων, για όλες τις εργασίες που καλούνται να πραγματοποιήσουν.

Οι υπηρεσίες μας καλύπτουν το μεγαλύτερο φάσμα της διαχείρησης απορριμμάτων και ειδικότερα:

  • Ενοικιάσεις κάδων / containers 8-10-15 κυβικών

  • Αποκομιδή – μεταφορά μπαζών

  • Ενοικίαση χοάνων ( συλλεκτήρων μπαζών)

  • Συλλογή – διαχείριση και εμπόριο ανακυκλώσιμων υλικών

  • Μεταφόρα κηπευτικών χωμάτων ( φυσικά λιπάσματα)

  • Καθαρισμοί οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων από μπάζα και κάθε είδους απορρίματα

Εαν έχετε προγραμματίσει ανακαίνιση στο σπίτι ή στην εταιρεία σας, εμπιστευτείτε μας για την συλλογή και μεταφορά των μπάζων με τη χρήση ειδικών containers. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε σχετικά.