Ανακύκλωση Απορριμάτων - Μπαζών

1

Η αποτελεσματική διαχείριση απορριμμάτων συνδέεται άμεσα με την ποιότητα ζωής, την αισθητική και υγιεινή των πόλεων, γι ‘αυτό απαιτούνται υπεύθυνες λύσεις προκειμένου να εξασφαλίσουμε ένα καθαρό περιβάλλον. Ενοικίαση μπλέ κάδων ανακύκλωσης υλικών - container ανακύκλωσης αποβλήτων σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές από την ΕΡΓΟΚΑΔ στη Θεσσαλονίκη.

Αποστολή της ΕΡΓΟΚΑΔ είναι να περισώσει τα ανακυκλώσιμα υλικά από τις χωματερές. Η ανακύκλωση των αποβλήτων είναι υπόθεση όλων μας για ένα πιο ποιοτικό μέλλον για τα παιδιά μας.

Έτσι, για όλα τα σύμμικτα απορρίμματα τα οποία περισυλλέγουμε και μεταφέρουμε, προβαίνουμε σε διαλογή στη πηγή με αποτέλεσμα χρήσιμα υλικά όπως χαρτί, πλαστικό, νάυλον, μέταλλα, ξύλο γυαλί να αξιοποιούνται με σκοπό να επαχρησιμοποιηθούν. Όλα τα ανακυκλώσιμα υλικά μεταφέρονται στους αρμόδιους αποδέκτες για την ολοκλήρωση της ανακύκλωσης τους.