ΚΑΛΩΣ ΟΡΙΣΑΤΕ

H Ετερόρρυθμη Εμπορική Εταιρία με τον διακριτικό τίτλο ΕΡΓΟΚΑΔ εδρεύει στην περιοχή του Αεροδρομίου Θεσσαλονίκης και στη σημερινή της μορφή, αποτελεί μετεξέλιξη της ατομικής εταιρείας που ίδρυσε το 2001 ο Στέφανος Δεληδημητρίου.


Πάνω από 20 χρόνια δραστηριοποιείται στην αποκομιδή και διαχείριση στερεών αποβλήτων (μπάζα, απορρίμματα ανακαινίσεων, βιομηχανικά απόβλητα, κ.α), στην ενοικίαση κάδων (container) ογκωδών απορριμμάτων και μπαζών, καθώς και στην ανακύκλωση AEKK κατέχοντας όλες τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις. Η εταιρία μας έχει συμβληθεί με το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ της ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε και είναι σε θέση να διαχειρίζεται ,στην εκτάσεως 8.000 τ.μ. αδειοδοτημένη μονάδα που λειτουργεί, απόβλητα από Κατασκευές, Εκσκαφές και Κατεδαφίσεις.


Με σύγχρονο εξοπλισμό και άριστη εξυπηρέτηση είμαστε σε θέση να προσφέρουμε άμεση, αξιόπιστη και υπεύθυνη διαχείριση των απορριμμάτων σε δημόσιους φορείς, ιδιωτικές τεχνικές και κατασκευαστικές εταιρίες καθώς και φυσικά πρόσωπα.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:


Αγροτεμάχιο 95 ,  περιοχή αεροδρομίου,
Δήμος Θέρμης - Θεσσαλονίκη (Ελλάδα)
τ.κ. 57001

(+30) 2310 440895
(+30) 2310 566962
(+30) 6977 274574

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Join us on Facebook
 
  • Αποστολή μας είναι να περισώσουμε όσα ανακυκλώσιμα υλικά μπορούμε από τις χωματερές.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η εταιρία διαθέτει ειδικά οχήματα skiploader (αλυσιδάκια) και 100 κάδους συλλογής ογκωδών απορριμμάτων διαφόρων μεγεθών και ιδιαιτεροτήτων, για όλες τις εργασίες που καλούνται να πραγματοποιήσουν.

Οι υπηρεσίες μας καλύπτουν το μεγαλύτερο φάσμα της διαχείρησης απορριμμάτων και ειδικότερα:

  • Ενοικιάσεις κάδων (containers) 8-10-15 κυβικών

  • Αποκομιδή – μεταφορά μπαζών

  • Ενοικίαση χοάνων (συλλεκτήρων μπαζών)

  • Συλλογή – διαχείριση και εμπόριο ανακυκλώσιμων υλικών

  • Μεταφόρα κηπευτικών χωμάτων (φυσικά λιπάσματα)

  • Με σεβασμό προς το περιβάλλον